KWS

Irigarea și sitemele de irigare a sfeclei de zahăr

La data de 8 octombrie 2013 un grup de reprezentanți ai gospodăriilor agricole din R. Moldova

1.Alexei Chiriac (Climăuțanul Agro SRL)

2.Mihail Gonciarenco (Agro-Papuros SRL)

3.Gheorghe Panfil (Agro-Panfil GȚ)

4.Igor Popov (DÓngenarul SRL)

5.Igor Popovschi (Tetracom- Agro SRL)

6.Ghenadie Crivcianschi (Suedzucker-Moldova SA),

clienți ai firmei KWS SAAT AG, Ónsoțiți de colaboratorul† reprezentanței KWS Ón Moldova Vasile JubÓrca, au participat la seminarul consacrat irigației sfeclei de zahăr. Seminarul s-a petrecut la Centul Agrar German (DAZ) din Ucraina s. Potaș raionul Manikiev regiunea Cercas. Participanților au fost prezentate trei referate cu următoarele teme:

  1. „Graficul irigării sfeclei de zahăr Ón Spania“, referent Santiago Blanca, AIMCRA, Spania,
  2. „Irigarea sfeclei de zahăr Ón Cili și posibilitatea irigării sfeclei Ón Ukraina”, referent Nicolas† Wielandt, KWS SAAT AG, Germania.
  3. „Sistemele rotatorii la irigarea sfeclei de zahăr,dizain și administrare eficientă”, referent Sam A.Haidar, Lindsay Corporation Omaha, NE,U.S.A. ††††††

Fotografii†


KWS